Begrippenlijst

Categorie

Crisis Public relations

Crisis public relations zijn onderdeel van het public relations beleid met het doel zodanige gestructureerde communicatieve voorzieningen te treffen dat bij calamiteiten de negatieve gevolgen voor het imago van de organisatie zoveel mogelijk worden beheerst en beperkt.

Iedere organisatie loopt risico op ongunstige omstandigheden. Hierdoor kan een organisatie negatief in de publiciteit komen. Een crisis public relations beleid zorgt ervoor dat je goed voorbereid bent op het positief beïnvloeden van de pers en de publieke opinie. Hierbij wordt het herstellen van het vertrouwen in de organisatie en/of het tegenspreken of wegnemen van kritiek als uitgangspunt genomen. Organisaties maken structureel gebruik van een media monitoring tool om inzicht en overzicht te hebben van de berichtgeving in de pers en de peiling van de publieke opinie.