Begrippenlijst

Categorie

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is de communicatie, zowel intern als extern, bij een plotselinge en onverwachte gebeurtenis die de activiteiten van een organisatie dreigt te verstoren. En zowel een financiële als een reputatie bedreiging vormt.

Crisiscommunicatie richt zich op informatievoorziening, schadebeperking en explicatie. Veelal hebben (grote) organisaties crisisteams of er wordt een PR-bureau ingezet bij crisiscommunicatie. De inzet van crisisteams of PR-bureaus die verder afstaan van de crisis, zorgt doorgaans voor een objectievere en rationelere visie op de crisis. De organisatie of werknemers die zelf midden in een crisis zitten, worden beïnvloed door emoties.