Begrippenlijst

Categorie

Datadriven media insights

Datadriven media insights zijn beslissingen die genomen worden op basis van inzichten verkregen uit mediadata.

Mediadata wordt in kaart gebracht middels media monitoring tools. Naast het verzamelen van de gewenste mediaberichten met behulp van uitsluitingen en combinaties, verzamelt men bij media monitoring contextuele informatie waaronder bereikcijfers, informatie over de auteur en de tone of voice van een bericht met sentiment analyse. Wanneer men handelt op basis van de inzichten verkregen uit mediadata, zijn datadriven media insights aan de orde.