Begrippenlijst

Categorie

Influencer marketing

Influencer marketing is een vorm van marketing waarbij er een persoon of groep wordt ingezet om invloed uit te oefenen op het gedrag van de doelgroep. De influencers hebben veel volgers op social media; waar ze veelvuldig gebruik van maken.

Vaak zijn dit vloggers of bloggers die middels social media verschillende soorten content versturen. Bijvoorbeeld foto’s, filmpjes of blogs waarin vaak een product of dienst wordt meegenomen. Doordat ze een groot bereik hebben, oefenen ze veel invloed uit op de volgers van de marketingkanalen waarop ze actief zijn. Influencers spreken een grote doelgroep aan met persoonlijke boodschappen. Deze human-to-human communicatie is een onderscheidend marketingdomein ten opzichte van traditionele massacommunicatie van bedrijven.