Begrippenlijst

Categorie

Issue management

Issue management is een systematische activiteit waarmee een organisatie actuele, politieke en sociale onderwerpen, die van invloed kunnen zijn op haar functioneren, herkent. Dit met het oog op het voorbereiden van een adequate reactie vanuit de organisatie.

Opvallend is dat steeds meer organisaties verder gaan dan noodzakelijk is met betrekking tot het beheersen van de reputatie. Naast het actief volgen en managen van issues komt er steeds meer aandacht om ook actief in te spelen op issues. Een goed opgezet issuemanagement beleid biedt daarnaast de noodzakelijke kennis voor woordvoerders om hun kernboodschappen en woordvoeringslijnen op te baseren. Het zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en de belangen van de verschillende stakeholders in kaart hebt gebracht. Je weet waar de verschillende belangen liggen en wanneer issues binnen de politiek besproken worden of in de publiciteit komen. Organisaties monitoren via issues, zo willen zij hun strategisch business plan aanscherpen, hun operaties verbeteren en communiceren op manieren die bedoeld zijn om relaties op te bouwen en te versterken.