Begrippenlijst

Categorie

Persbericht

Een persbericht is een schriftelijke, nieuwswaardige mededeling(en) voor de pers in journalistieke vorm aangeleverd.

Organisaties, bedrijven of personen versturen persberichten doorgaans met het doel om een bepaalde doelgroep met een publicatie te bereiken om interesse voor een bepaald onderwerp, product of dienst te wekken. Het persbericht dient voldoende nieuwswaarde te bevatten voordat de aangeschrevenen besluiten het te publiceren. Hoewel het persbericht persklaar geleverd wordt, kunnen aangeschrevenen het bericht wel aanpassen. Een wezenlijk kenmerk van een persbericht is dat het onder free publicity valt.