Begrippenlijst

Categorie

PR-waarde

Met de PR-waarde breng je de totale impact van je media-inspanningen in kaart. Organisaties gebruiken de PR-waarde om de media-aandacht te kwantificeren om zo het succes van PR in kaart te brengen.

De mediawaarde geeft een indicatie van de opgeleverde PR. De berekening is gebaseerd op de kosten die je zou maken als je de media-aandacht zou inkopen en de meerwaarde van PR.

De kosten van vergelijkbare media-aandacht worden bepaald aan de hand van advertentietarieven van websites, social media, kranten en radio- en TV zenders. Door vervolgens te kijken naar de grootte van het bericht, het bereik en de positie in het medium wordt de advertentiewaarde berekend.

Daarnaast worden impactfactoren van PR worden meegenomen. Gekeken wordt naar de tone of voice rond een onderwerp en in hoeverre het centraal staat in het bericht of bijzaak vormt. Van toegevoegde waarde is ook of de kernboodschap van een organisatie of campagne wordt overgebracht. Tot slot vertaalt een opslagfactor de meerwaarde van redactionele content ten opzichte van een advertentie.

Door structureel te kijken naar de PR-waarde van berichten uit verschillende typen media, kunnen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van PR. Er wordt duidelijk waar resultaten worden behaald. Ook maakt de PR-waarde het mogelijk om een totaal resultaat uit PR te berekenen. Zo maakt de PR-waarde resultaten vergelijkbaar met andere marketing- en communicatie-activiteiten en maakt het benchmarken met andere campagnes mogelijk.