Begrippenlijst

Categorie

Print monitoring

Print monitoring omvat het structureel inzichtelijk maken van wat er in de gedrukte media over een bepaald onderwerp wordt geschreven. Dit kan met behulp van een tool die print media systematisch ‘uitleest’ en doorzoekt op bepaalde zoektermen.

Print monitoring is een variant van media monitoring waarbij enkel de geprinte media wordt gemonitord. Voorbeelden van print media zijn landelijke dagbladen, huis-aan-huisbladen, tijdschriften en lokale of regionale kranten.

Door het structureel volgen en analyseren van de globale tone-of-voice van de berichtgeving krijgt men een beeld van de reputatie van een persoon of organisatie. Voor een compleet beeld van deze reputatie monitoren organisaties naast print media vaak andere typen media, zoals online en social media, radio en tv.

Naast reputatiemanagement biedt het monitoren van print media inzicht in de bronnen waarin de meest relevante berichtgeving voorkomt. Ook gebruiken organisaties print monitoring voor factchecking: klopt de berichtgeving over een bepaald onderwerp? Zo niet, dan kan het nieuws snel gerectificeerd worden.

Om een indicatie te geven van de ROI van een artikel wordt bij het monitoren van print media vaak de PR-waarde van een artikel berekend. Aan de hand van een formule koppelt men een waarde aan de media aandacht die het artikel gegenereerd heeft. Deze informatie wordt door organisaties onder andere gebruikt voor PR-tracking.