Begrippenlijst

Categorie

Radio monitoring

Radio monitoring staat voor het geautomatiseerd scannen van radio programma’s op vooraf opgegeven zoektermen. Komt een van deze zoektermen voor in een radio programma, dan wordt dit gerapporteerd. Radio monitoring wordt steeds meer uitgevoerd op basis van spraaktechnologie.

Het monitoren van radio inhoud is een variant van media monitoring waarbij enkel inhoud uit radio-uitzendingen wordt gemonitord. Door vermeldingen structureel in kaart te brengen, weten organisaties of veelbesproken personen welk beeld er van hen wordt geschetst in de media. Voor een compleet beeld van deze reputatie monitoren organisaties naast de radio vaak andere typen media, zoals online en social media, televisie en print media.

Naast reputatiemanagement biedt het monitoren van radio-uitzendingen inzicht in de zenders en programma’s. Waarin het meest over een merk of persoon wordt bericht, evenals de tone of voice van deze berichtgeving. Met die inzichten kunnen professionals anticiperen op de berichtgeving, de correctheid van informatie controleren, deze waar nodig corrigeren en eventuele reputatieschade beperken door negatieve berichtgeving snel te signaleren. Tot slot wordt het monitoren van radio inhoud gebruikt om te meten hoe campagnes van merken worden opgepakt.