Begrippenlijst

Categorie

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement omvat alle activiteiten van een persoon of organisatie om een gewenst beeld op te roepen bij het publiek. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het sturen van het publieke sentiment door het creëren van een positieve en beperken van een negatieve beeldvorming om reputatieschade te voorkomen.

Een goede reputatie zorgt voor vertrouwen en een hoge(re) gunfactor van het publiek. Daarom is van groot belang voor zowel personen als organisaties. De reputatie is als een optelsom, gevormd door alle ervaringen van personen en instanties die in verband staan met de organisatie of persoon. Ook de beeldvorming gecreëerd in de media speelt hierbij een rol.

Organisaties beheren hun reputatie door middel van verschillende activiteiten. Sinds de komst van sociale media vindt een groot deel van deze activiteiten online plaats. De consument heeft online immers een groot potentieel bereik waardoor negatieve berichtgeving zich snel kan verspreiden.

Ook offline media hebben echter nog altijd veel impact op de reputatie. Het is voor organisaties dus belangrijk om met monitoring tools in de gaten te houden wat er zowel online als offline over hen gezegd en geschreven wordt. Het is belangrijk dat er snel wordt gehandeld in het geval van negatieve berichtgeving, om reputatieschade te voorkomen. Daarnaast is effectmeting van een positieve merkbeleving interessant voor het opbouwen van de reputatie.