Begrippenlijst

Categorie

Stakeholderanalyse

Een stakeholderanalyse is het identificatieproces van individuen of groepen die betrokken zijn bij en invloed hebben op de organisatie. Hierbij worden de belangen en percepties van de relevante stakeholders geïnventariseerd.

Het is voor ondernemingen belangrijk om rekening te houden met stakeholders die invloed kunnen uitoefenen. Voorbeelden van stakeholders zijn werknemers, managers, aandeelhouders, directeuren, toeleveranciers, klanten, de overheid en de maatschappij. Hoewel niet elke categorie stakeholders even belangrijk is, is het voor organisaties belangrijk om stakeholders te monitoren. Middels media monitoring is het mogelijk om deze stakeholders in de media te monitoren. Door vervolgens hun uitspraken te analyseren, worden belangen geïnventariseerd. Wanneer dit in kaart is gebracht, kan strategisch worden gekeken naar hoe er met de stakeholders die voorstander of tegenstander zijn omgegaan wordt.