Begrippenlijst

Categorie

TV monitoring

TV monitoring gaat over het structureel bijhouden en inzichtelijk maken van wat er op televisie over een bepaald onderwerp wordt gezegd. Dat gebeurt zowel handmatig als op basis van spraak- en beeldherkenningstechnologie. Wanneer bepaalde woorden of woordgroepen voorkomen in een televisie uitzending wordt dit geregistreerd.

Het monitoren van televisie is een variant van media monitoring waarbij enkel inhoud uit televisie-uitzendingen wordt gemonitord. Door vermeldingen structureel in kaart te brengen, weten organisaties of veelbesproken personen welk beeld er van hen wordt geschetst in de media. Voor een compleet beeld van deze reputatie monitoren organisaties naast televisie vaak andere typen media. Denk aan online en social media, radio en print media.

Naast reputatiemanagement biedt het monitoren van televisie-uitzendingen inzicht in de zenders en programma’s waarin het meest over een merk of persoon wordt bericht. Evenals de tone of voice van deze berichtgeving. Met die inzichten kunnen professionals anticiperen op de berichtgeving, de correctheid van informatie controleren, deze waar nodig corrigeren en eventuele reputatieschade beperken door negatieve berichtgeving snel te signaleren. Vaak ontvangt de organisatie een uitgebreide rapportage met de specifieke video fragmenten waarin een zoekterm is voorgekomen.

Tot slot wordt het monitoren van televisie inhoud gebruikt om te meten hoe campagnes van merken worden opgepakt.