Gratis proefperiode

Wil jij ook inzicht en overzicht in alle voor jou relevante media aandacht?
Overzicht

Kom tot betere strategische keuzes door kwalitatieve PR metingen

Al sinds de geboorte van het begrip PR is er behoefte om het effect ervan meetbaar te maken. Zo zou George Washington in de 18e eeuw al de kranten doornemen om inzicht te krijgen in de publieke opinie. Hoe je het succes van PR bepaalt is echter voer voor discussie. Invloedrijke meetinstrumenten zoals advertentiewaarde en PR-waarde zorgen niet bepaald voor eenduidigheid binnen de communicatiebranche. In dit blog lees je daarom de mogelijkheden uiteen om je meetmethodes te verbeteren.

Van kwantitatief naar kwalitatief

Meten gaat om evalueren en het toepassen van de learnings op je organisatie. In lijn met de herschreven Barcelona Principles 3.0, gepresenteerd in juli door het AMEC, ligt de focus meer dan ooit op het meten van inzichten die bijdragen aan de prestaties van de organisatie. Het gebruik van de advertentiewaarde of PR-waarde als meetmethode vraagt daarom om meer context en toelichting. Je wilt als communicatieprofessional begrijpen in hoeverre de boodschap die je communiceert ook daadwerkelijk landt bij je publiek. Wil je thought leader zijn op het gebied van innovatie? Dan wil je ook weten in hoeverre deze kernwaarde wordt overgenomen in de media.

Het uitfilteren van deze kwalitatieve publicaties binnen je set aan data helpt om:

  • Inzichtelijk te maken of de boodschap die je uit wilt dragen ook daadwerkelijk aankomt bij je doelgroep;
  • Veranderingen te signaleren in het mediagedrag van je publiek;
  • Groei en trends waar te nemen in het aantal kwalitatieve publicaties; 
  • Je prestaties als merk of organisatie te benchmarken met je concurrenten;
  • De PR-waarde te verrijken met een extra impactfactor; 
  • Als persafdeling het netwerk aan mediarelaties te optimaliseren.

Deze inzichten helpen je als communicatieprofessional om je PR-strategie te verbeteren. Immers meet je efficiënt wat wel en niet werkt, welke journalisten je kunt inzetten om je boodschap over te brengen en hoe je het doet ten opzichte van je competitie. Kortom: je past learnings toe om tot betere keuzes te komen.

Bron: https://smarp.com

The next step: betrek je collega’s

Door als organisatie of afdeling een duidelijk doel voor ogen te hebben, maak je het eenvoudig om je beschikbare data op waarde te schatten. Kijk hierbij verder dan de data die beschikbaar is binnen je eigen afdeling. Een kleine stap is het samenvoegen van PR met marketingkanalen. Door bijvoorbeeld de media-aandacht rondom een campagne te verbinden met de conversiecijfers van deze zelfde campagne, wordt de impact van je PR-inspanningen nog beter duidelijk. Hoe meer relevante datastromen hierin worden meegenomen, hoe meer je uiteindelijk over de correlatie kunt zeggen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het dashboard dat onze data specialisten hebben ontwikkeld voor Over Morgen, het adviesbureau dat werkt aan een duurzame leefomgeving. Dat doen ze door organisaties te ondersteunen op verschillende deelthema’s, zoals energietransitie en gebiedsvernieuwing. Door het samenvoegen van data geven we realtime inzicht in het effect van campagnes, de populariteit van blogs en de groei van owned en earned kanalen. Over Morgen is daardoor in staat op per deelthema te evalueren en sturing te geven aan de PR- en marketingstrategie.

Clipit denkt proactief mee over effectief monitoren en helpt zelfs bij het analyseren van de cijfers. Bij een bedrijfsnaam als ‘Over Morgen’ krijg je veel ruis en ook dat weten ze bij Clipit op te lossen. De persoonlijke begeleiding is heel prettig. Net als wij weet Clipit meerwaarde toe te voegen door écht met de klant mee te denken.

Over Morgen

Out-of-the-box denken

Een datagedreven aanpak zorgt ervoor dat je tot doelgerichte, strategische keuzes komt voor je organisatie. Hoe hier invulling aan wordt gegeven is afhankelijk van de doelen van de organisatie. De aanpak ligt niet altijd voor de hand. Dit wordt geïllustreerd door de case van onze opdrachtgever Provincie Zeeland. Ten behoeve van betere handhaving in het verkeer, maken de specialisten van Clipit op basis van data inzichtelijk hoe de verkeersveiligheid in de provincie zich verhoudt ten opzichte van de mediaberichtgeving die over deze verkeersveiligheid gaat. Daar vertel ik graag meer over in een volgend blog.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Onze media analisten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Bel ons op 024 8000 704, mail naar info@clipit.nl of vul ons contactformulier in.