Gratis proefperiode

Wil jij ook inzicht en overzicht in alle voor jou relevante media aandacht?

Reputatiemanagement: beeldvorming SMART maken met monitoring

De meest voorkomende manier om monitoring in te zetten bij reputatiemanagement, is alles wat er over het eigen bedrijf geschreven wordt verzamelen en doornemen. Dit is een heel goed begin maar hoe trek je concrete conclusies uit deze brei aan informatie? In deze blog 5 manieren om beeldvorming over je organisatie SMART te maken met media monitoring.

Waarom reputatiemanagement

Laten we eerst even terug gaan naar waarom we reputatie willen managen. Veel bedrijven gaan pas bewust nadenken over hun reputatie wanneer ze te maken krijgen met schandalen en negatieve publiciteit. Echter is een goede beeldvorming altijd van belang. Een goede reputatie is een voedingsbodem voor bijvoorbeeld mooie samenwerkingen, nieuwe projecten en ambassadeurschap. Het hangt ook sterk samen met de marktwaarde van het bedrijf en is natuurlijk een instrument om je als organisatie te onderscheiden. En als er dan toch wat mis gaat, biedt een goede reputatie wat reserves om negatieve publiciteit het hoofd te bieden.

Media monitoren om je reputatie te meten?

Hoe zichtbaar je bedrijf is in de media hangt sterk samen met de reputatie van een bedrijf. De media is één van de belangrijkste invloeden omdat ze voor een groot deel bepalen wat top-of-mind is in de samenleving. Goed in de gaten houden dus. Monitoring geeft je inzicht in hoe de media je presenteert en biedt de mogelijkheid om dat structureel en overzichtelijk te maken.

Inzichten uit monitoring zijn daarmee van belang om reputatie te managen. Maar let op, ze ZIJN niet de reputatie. Inzichten verkregen uit media monitoring mag je niet direct projecteren op je doelgroepen. Dat klinkt voor de hand liggend maar we zien nog wel eens gebeuren dat bedrijven er eigenlijk een doelgroeponderzoek uit willen halen. Wat doelgroepen vanuit hun eigen situatie doen met nieuws over jouw organisatie, valt pas in te schatten als je direct met hen zelf in gesprek gaat.

Beeldvorming SMART maken

Monitoren kan je dus veel informatie geven over beeldvorming in de media. Maar dan nu dat managen. Op de juiste manier invloed uitoefenen wordt veel gemakkelijker als je naast het doornemen van de berichten, ook doelgericht wat zaken gaat meten. Lees hier 5 voorbeelden om het beeld wat de media neerzet over jouw organisatie concreet en meetbaar te maken.

1. Keyword analyse: Bij reputatiemanagement bouw je aan een bepaald beeld over je organisatie en daarbij horen passende keywords. Bij een keyword-analyse kijk je in hoeverre de kernwoorden van je bedrijfsidentiteit terugkomen in de publiciteit. Een benchmark kan dan inzichtelijk maken in hoeveel procent van de publiciteit jouw kernwoorden terugkomen.

2. Ambassadeurs verzamelen: Stel dat het beeld wat de media presenteert niet geheel aansluit bij de gewenste beeldvorming, dan wordt het tijd om wat te doen aan je media relaties. Met monitoring kom je er gemakkelijk achter met welke media je betere vrienden moet worden door ze te vergelijken of door een sentimentanalyse op de bronnen toe te passen. Aan de andere kant geeft monitoring je inzicht in de bronnen die wel op je juiste manier over de organisatie schrijven, die kan je belonen om een sterkere relatie te creëren. Meet vervolgens of het versterken van je mediarelaties je meer PR-waarde, een beter sentiment of een betere verspreiding van jouw kernboodschap opleveren.

3. Vergelijken met branchegenoten: Meet de zichtbaarheid van de organisatie en vergelijk deze met branchegenoten. Monitor daarvoor ook op andere merken uit de branche en vergelijk volumes en PR-waardes. Stel jezelf bovendien vragen als, hoe onderscheidend is de organisatie? Ben ik net zo zichtbaar in de media als de andere merken? In welke media wordt de rest van de branche gepubliceerd en passen die ook bij de eigen beoogde reputatie? Zo kan je werken aan een betere zichtbaarheid binnen de branche.

4. Sentiment als signaleringsmiddel: Een bedrijf zoals Shell ontkomt niet aan negatieve publiciteit. Om daar vat op te houden is het goed om in kaart te brengen wat de verhoudingen tussen negatieve en positieve publiciteit zijn. Zoals gezegd kan ook positieve beeldvorming voor wat reserves zorgen. En het snel herkennen van de negativiteit geeft je wat bedenktijd en tijd om de strategie te bepalen. Moeten we direct reageren of niet? Sentiment meten kan als snel signaleringsmiddel dienen. Een concreet middel om te zien of je positief of negatief wordt genoemd in de media en of je eventueel moet bijsturen.

5. Invloed van een campagne meten: Persaandacht rondom een campagne kan de beeldvorming rondom een organisatie beïnvloeden. Met een media monitoring tool kun je deze invloed inzichtelijk maken. Bekijk bijvoorbeeld volumes en PR-waarden vóór en na een campagne, dit zegt of de campagne de organisatie zichtbaarder heeft gemaakt. Ook kan je de gebruikte kernwoorden in de campagne los monitoren en meten of ze voor en na de campagne vaker terugkomen in de publiciteit. Deze benadering is vooral ook erg nuttig als je met de campagne de organisatie een nieuwe uitstraling wilt geven of misschien zelfs een hele nieuwe naam en huisstijl. Meet dan met je monitoring tool of het nieuwe beeld aanslaat en of er misschien nog iets over is van het oude beeld, waar je eigenlijk vanaf wilde.

Meer weten

Media monitoring is dus onmisbaar als je  met je reputatie aan het werk wilt. Door de beeldvorming concreet en meetbaar te maken kun je een conclusie trekken uit de brei van informatie die je ophaalt via de media monitoring. Ben je voornemens om ook jouw reputatie scherper in beeld te krijgen?

Onze media analisten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Bel ons op 024 8000 704, mail naar info@clipit.nl of vul ons contactformulier in.