Demo aanvragen

Aan de slag met PR-waarde over jouw berichtgeving?
Overzicht

Van PR naar PR-waarde

Dagelijks stromen er berichten over jouw organisatie binnen in het Clipit Dashboard. Behalve de link van dit bericht, ontvang je daarbij ook het sentiment en de PR-waarde. Maar hoe berekenen we de PR-waarde voor een bericht? We nemen je graag mee in het proces van de PR-waarde berekening.

Verkade op lekker en simpel

Als voorbeeld nemen we Verkade, onlangs verscheen er een artikel van de dames van Lekker en Simpel. De grote vraag: hoe komen we tot de PR-waarde van dit bericht?

Wat is de advertentiewaarde van dit bericht?

De advertentiewaarde voor een weblog wordt berekend aan de hand van de drie indicatoren, namelijk de advertentiekosten, het bereik van het artikel en de lengte van het artikel. De advertentiewaarde geeft aan wat het artikel gekost zou hebben als je dit had moeten inkopen.

Advertentiekosten: CPM (Cost per Mile)

Voor het berekenen van de advertentiekosten bij weblogs maken we gebruik van de Cost per Mille berekening, de prijs van een standaard banner per 1.000 vertoningen. Voor Lekker en Simpel is de prijs hiervan €25 per 1.000 vertoningen.

Bereik: vertoningen per artikel

Het bereik wordt berekend door naar het gemiddeld aantal vertoningen van een artikel te kijken. We gebruiken hiervoor het aantal vertoningen van een domein per maand, gedeeld door het aantal artikelen per maand. Het aantal vertoningen van Lekker en Simpel komt neer op 735.000 per maand.

Advertentiespecificaties: lengte van het artikel

De afmeting factor geeft de lengte van een bericht aan ten opzichte van een standaard banner. In het artikel over Verkade zien we een factor van 10,0. Dit houdt in dat het artikel tien keer zo groot is dan een standaard banner. De lengte van een artikel wordt berekend aan het aantal woorden.

Door deze cijfers met elkaar te verrekenen komen we op een advertentiewaarde van €343. Een banner op deze plek zal voor Verkade een waarde vertegenwoordigen van €343.

Wat is de impact van een bericht?

Naast de advertentiewaarde kijken we ook naar de impact van het bericht. De impact van het bericht wordt berekend aan de hand van het sentiment, branding, kernboodschap en redactionele opslag.

Sentiment

Het sentiment laat zien of Verkade positief of negatief beschreven wordt. Hoe positiever het bericht is, des te groter de impact. In het bericht van Lekker en Simpel wordt het sentiment ‘positief’ gekenmerkt.

Branding

De branding geeft antwoord op de vraag hoe prominent je in het artikel vermeld staat. Is dat in de titel, de eerste alinea of in het slot? Ook het aantal vernoemingen wordt hierin meegenomen. Verkade heeft in dit voorbeeld de maximale score weten te behalen voor de branding.

Kernboodschap

Deze indicator geeft aan in welke mate je bericht bijdraagt aan je doelstellingen. In onze berekening nemen we dit automatisch mee op neutraal, wil je dit aanpassen? Dan kan in de Portal door op de sterretjes te klikken.

Redactionele opslag

Redactionele aandacht is een stuk waardevoller dan een advertentie. Om de meerwaarde van PR aan te tonen nemen we een redactionele opslag mee van 3,4.

De impactscore van dit bericht is 30,0. Samen met de advertentiewaarde vormt dit de PR-waarde.

En de PR-waarde is…

Na verwerking van alle cijfers komt de PR-waarde voor Verkade in dit bericht op €10.290. Dit cijfer op zich is lastig te duiden, maar in het grotere plaatje levert dit belangrijke informatie op. Welke bronnen hebben veel waarde voor je? Welke waardevolle auteurs zitten daarachter? En hoeveel waarde had deze campagne ten opzichte van een vorige campagne? Door de PR-waarde te plaatsen in het grote geheel kom je snel te weten hoe je de meeste impact creëert met je PR.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Onze media analisten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Bel ons op 024 8000 704, mail naar info@clipit.nl of vul ons contactformulier in.