Merk foresights

Ieder jaar meet je trouw via traditioneel NPS onderzoek of consumenten jouw merk willen aanbevelen aan anderen. Deze input vormt je basis voor een klantstrategie. Echter is dit traditionele NPS onderzoek een enorme hap uit je budget en daarbij tijdrovend. In de snel veranderende meningen van consumenten wil je eerder op de hoogte zijn van deze NPS uitkomsten. Hoe gaat dit jou lukken?

Realtime media overzicht

We bieden je een realtime inzicht in de NPS scores van je organisatie. Is er een bepaalde piek of juist een dal te zien in de NPS scores over het afgelopen halve jaar? Wat is hiervan de oorzaak? Lastig om dit met traditioneel NPS onderzoek te duiden, aangezien dit onderzoek vaak 1 a 2 x per jaar wordt uitgevoerd. Met de combi van traditionele NPS data en media monitoring data heb je realtime inzicht.

Offerte aanvragen

Betrouwbare data

De combinatie van grootschalig marktonderzoek en een continu media analyse van media monitoring data zorgt voor een compleet beeld. We bieden je vanuit Clipit 100% monitoring, waardoor je zeker weet dat alle voor jou relevante media ook écht onderdeel zijn in het onderzoek.

Betaalbaar alternatief voor NPS scores

Ja wat kost dat dan? Nee, het is niet dat je nu ineens anderhalf keer je budget nodig hebt. Juist door de combi van deze datastromen kun je op lange termijn voorspellingen doen in je NPS scores. Hierdoor zou je zelfs het traditionele NPS onderzoek wat minder frequent op de planning kunnen zetten; tel uit je winst. 

Klantstrategie optimalisatie

Naast een mooie kostenbesparing, ligt je grootste winst in de snelheid waarmee jij in staat bent direct je klantstrategie te optimaliseren. Er ontstaat uiteindelijk een NPS waarmee je sneller op klantontwikkelingen inspeelt. Is je organisatie bijvoorbeeld negatief in het nieuws geweest en zie je direct dat hierdoor je NPS score daalt, dan onderneem je direct actie. Je volgt deze data en duiding makkelijk in een speciaal voor jou op maat dashboard.

Succesvol algoritme

We combineren grootschalig marktonderzoek van onderzoeksbureau Etil aan een continue kwantitatieve (social) media analyse van onze media monitoring data. Deze resultaten bieden een betrouwbare NPS. Het ontwikkelde algoritme koppelt beweerd gedrag via marktonderzoek aan sociaal gedrag via media monitoring. Zo ontstaat een NPS waarmee je sneller op klantontwikkelingen inspeelt. Meer weten? Check NPS lab.

Vragen?

Paul helpt je graag verder met jouw vraag.

Neem contact op