Support

Categorie

Bereik

Waarom hebben niet alle berichten een bereik?

Aan sommige berichten wordt geen bereik toegekend. Zo hebben meta-sites in principe nooit een bereik, omdat deze al in het originele bericht is verwerkt. Voor podcasts zijn niet voldoende gegevens openbaar over het aantal luisteraars op de verschillende platformen om tot een betrouwbaar bereik te komen. Tot slot kan het zo zijn dat over de betreffende website simpelweg geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn; ook dan kennen we geen bereik toe.

Wat meet ik met het bereik?

Met het crossmediaal bereik meet je hoeveel personen een bericht potentieel gezien hebben. We richten ons op potentieel bereik omdat de bereikcijfers nog erg laag zijn als wij het bericht ophalen. Dit geeft geen goede weergave van het uiteindelijke aantal mensen dat een bericht bereikt heeft.

Hoe wordt het bereik bepaald?

Hoe bepalen we het bereik? Per mediumtype kijken we naar de maatstaf die daar geldt. Zo bepalen we het bereik op social media aan de hand van het aantal volgers van een account. Voor radio en TV maken we gebruik van kijk- en luistercijfers van Stichting Kijkonderzoek. Uiteindelijk vind je de bereikcijfers terug per bericht. Alle bereikcijfers bij elkaar opgeteld vormen het crossmediaal bereik. Door de uniforme gegevens is het mogelijk om het bereik van verschillende berichten, bronnen en mediumtypen te vergelijken.

Welke inzichten haal ik uit het bereik?

Met de bereikcijfers haal je verschillende inzichten uit de data. Zo kom je er bijvoorbeeld achter welke bron- en mediumtypes het meeste bereik genereren. Met deze inzichten optimaliseer je je media-aanpak steeds verder.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Onze media analisten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Bel ons op 024 8000 704 of mail naar info@clipit.nl.