Support

Categorie

PR-waarde

Hoe worden de onderdelen van de PR-waarde berekend?

Sentiment
Om sentiment te herkennen werken we met een enorme lijst met Nederlandse woorden en woordcombinaties. Het woord ‘goed’ betekent immers heel wat anders dan de woordcombinatie ‘niet goed’. We bekijken welke woorden voorkomen in het artikel. Vervolgens kijken we naar de context; alle woorden die in de buurt van jouw zoekopdracht staan worden tegen elkaar afgewogen. Daar komt uiteindelijk de sentimentbepaling uit voort. Het sentiment wordt dus automatisch toegekend aan een bericht.

Het sentiment wordt weergegeven aan de hand van vijf niveaus met verschillende kleuren:

bericht is zeer positief
bericht is positief
bericht is neutraal
bericht is negatief
bericht is zeer negatief

Branding
De branding wordt bepaald door de aantal keren dat de zoekopdracht genoemd wordt en waar in het artikel dat is. Branding wordt gemeten in een range van 1 t/m 5, waarbij 1 staat voor een zeer lage branding, 5 voor een zeer hoge. Per bericht zie je de branding terug in het berichtoverzicht

Kernboodschap
De kernboodschap geeft aan in welke mate jouw boodschap overgenomen is in het bericht. De kernboodschap wordt gemeten in een range van 1 t/m 5, waarbij een 1 weergeeft dat de kernboodschap heel laag wordt weerspiegeld, terwijl een 5 staat voor een hoge weerspiegeling van de kernboodschap. De kernboodschap vind je onder de branding terug in het berichtoverzicht.

De kernboodschap wordt standaard weergeven op ‘neutraal’ omdat er geen kernboodschap is ingesteld. Wil je een kernboodschap instellen? Neem dan contact op met je media analist.

Afmetingsfactor 
Afmetingsfactor geeft aan hoe groot het artikel is, in vergelijking met het advertentietarief. We bepalen deze factor voor zowel online media als print media

Online
Het CPM wordt gebaseerd op basis van banner-tarief. De afmetingsfactor geeft aan hoeveel langer het artikel is, in vergelijking met deze banner. Deze factor loopt van 0.1 t/m 10. Waarbij 0.1 staat voor een klein artikel. Factor 10 staat voor een groot artikel.

Print
Het advertentietarief wordt gebaseerd op basis van de kosten van 1/1 pagina full color. De afmetingsfactor wordt bepaald in vergelijking met de lengte van een volle pagina. Een factor kleiner dan 1 geeft aan hoeveel het artikel kleiner is dan een volle pagina, terwijl een factor groter dan 1 aangeeft hoeveel het artikel langer is dan een volle pagina.

De afmetingsfactor vind je ook terug per bericht in het berichtoverzicht.

Waarom hebben niet alle berichten een PR-waarde

In principe hebben alle berichten een PR-waarde. Zie je toch nog een bericht zonder PR-waarde? Laat het weten aan je media analist, zij kijken graag met je mee.

Wat meet ik precies met de PR-waarde

Met de PR-waarde meet je de impact van je PR. Het cijfer op zichzelf is vaak lastig te duiden. Wat is hoog en wat is laag? Dat is erg afhankelijk van de branche en jouw PR-inspanningen. Door campagnes, bronnen, auteurs en periodes te vergelijken zal je meer grip krijgen op deze vraag. Je kan veel meten met de PR-waarde, hieronder enkele voorbeelden:

  • Wie zijn invloedrijke auteurs?
  • Wat zijn invloedrijke bronnen?
  • Welk medium- of brontype zorgt voor de meeste impact?
  • Welke campagne heeft de meeste impact gehad?

Waarom hebben niet alle berichten een PR-waarde?Hoe worden de onderdelen van de PR-waarde berekend?

Hoe wordt de PR-waarde berekend?

De PR-waarde voor alle media is opgebouwd uit twee hoofdelementen: de advertentiewaarde en de impactscore. De advertentiewaarde wordt per medium berekend met de daarbij geldige factoren. Zo kijken we naar het advertentietarief, bereik en de tariefspecificaties per medium. Bij de impactscore wordt rekening gehouden met de context van het bericht. Het sentiment, branding, kernboodschap en een redactionele opslagfactor worden hierin meegenomen. Hier komt een getal uit wat de waarde van jouw PR vertegenwoordigt. Zo breng je de impact van je campagne of mediastrategie in kaart.

Clipit PR-waarde