Support

Categorie

Sentiment

Wordt er ook gekeken naar combinaties van woorden?

Ja, om het sentiment te bepalen kijken we naast losse woorden ook naar woordcombinaties. ‘Super’ heeft een andere indicatie dan ‘super vervelend’. Lees hierboven meer over hoe het sentiment tot stand komt.

Welk sentiment wordt er toegekend aan sarcastische berichten?

We maken gebruik van een automatische sentimentanalyse. Sarcasme wordt hierin niet herkend. Dit betekent dat sarcastische berichten een tegengesteld sentiment krijgen.

Hoe pas ik van meerdere berichten tegelijk het sentiment aan?

Wanneer je van meerdere berichten het sentiment in één keer aan wilt passen, selecteer dan eerste berichten aan de hand van het selectievakje rechts van het bericht. Je ziet dat boven de berichten een actiebalk verschijnt. Kies hier voor de optie ‘Sentiment’, alle sentiment indicaties verschijnen. Kies het juiste sentiment en je keuze wordt automatisch opgeslagen.

Wil je structureel een woord uitsluiten van de sentimentanalyse? Neem dan contact op met je media analist.

Hoe kan ik het sentiment aanpassen?

Soms zal het nodig zijn om het sentiment aan te passen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld sarcasme dat niet goed herkend wordt of een negatief woord wat voor bepaalde organisaties in de regel niet negatief is. Je kan het sentiment van berichten in de Portal handmatig aanpassen. Dit doe je door op het desbetreffende artikel te klikken en vervolgens in de middelste kolom de sterretjes bij Sentiment aan te passen. Wil je structureel een woord uitsluiten van de sentiment analyse? Neem dan contact op met je media analist.

Hoe wordt het sentiment weergeven?

Het sentiment wordt weergegeven aan de hand van vijf niveaus met verschillende kleuren:

bericht is zeer positief
bericht is positief
bericht is neutraal
bericht is negatief
bericht is zeer negatief

Hoe wordt het sentiment bepaald?

Om sentiment te herkennen werken we met een enorme lijst met Nederlandse woorden en woordcombinaties. Het woord ‘goed’ betekent immers heel wat anders dan de woordcombinatie ‘niet goed’. We bekijken welke woorden voorkomen in het artikel. Vervolgens kijken we naar de context; alle woorden die in de buurt van jouw zoekopdracht staan worden tegen elkaar afgewogen. Daar komt uiteindelijk de sentimentbepaling uit voort. Het sentiment wordt dus automatisch toegekend aan een bericht.