Overzicht

Ensie: betrouwbare content met een gezicht

“Social media is de verzamelnaam voor alle online platformen, vaak laagdrempelig toegankelijk, waarbij niet een professionele redactie maar de gebruikers content creëren.” (Bron: Ensie)

Gebruikers kunnen vandaag de dag van alles met elkaar delen via social media: stories (Tumblr), video’s (Youtube, Vimeo), foto’s (Picassa, Pinterest), short texts (Twitter) visuele kennis (Dribbble.com), (werk)ervaring (LinkedIn) etc. Kennis delen gebeurt op dit moment nauwelijks. Op Wikipedia creëren gebruikers weliswaar samen een algemene online encyclopedie, maar daarvoor moeten zij zich aan vele regels houden. Op individueel niveau kennis delen kan daar niet. Tevens is het onduidelijk wie de schrijvers zijn (anonimiteit) en is er geen zicht op de kwaliteit van de geboden informatie.

De beschikbaarheid van enorme hoeveelheden informatie op het internet schreeuwt daarnaast om een plaats waar kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan. Ensie wil die plaats innemen.

Wat is Ensie?

Ensie is oorspronkelijk een acroniem van Eerste Nederlandse Systematische Ingerichte Encyclopaedie, een papieren encyclopedie die in 1946 voor het eerste werd uitgegeven. Het huidige Ensie is een online platform waar experts hun kennis delen door uiteenlopende onderwerpen te beschrijven naar definitie en betekenis (respectievelijk wat is het, wat doet het). De filosofie tussen papier en digitaal is ongewijzigd gebleven: het op een overzichtelijke manier delen van kennis. Dit gebeurt door korte teksten te schrijven van max. 300 woorden.

Combinatie van blog en wiki

Er is nog geen platform waar content op een overzichtelijke manier met zichtbaar auteurschap wordt gepresenteerd. Kennis delen kan onder andere via Wikipedia en via persoonlijke blogs, maar de combinatie van beide bestaat niet. In het eerste geval wordt gezamenlijk, maar anoniem aan een encyclopedie gewerkt, in het laatste geval staat er weliswaar een naam bij de content, maar ontbreekt een helder, eenduidig en overzichtelijk format. Ensie biedt het allebei: een zichtbare naam en content die gemakkelijk is te vinden.

Rol van Ensie

Professionals staan te popelen om iets met Wikipedia te doen. Zo erg dat er zelfs misbruik op grote schaal plaatsvindt. Ensie maakt hier juist een voordeel van door al deze professionals een plek te bieden waar er uitgebreid en legaal geschreven kan worden. Waar op B2C gebied Wikipedia een voorbeeld is, denken we deze te gaan challengen op het B2B vlak!

Bedrijven en instellingen kunnen zich bij Ensie bovendien op een onderscheidende en ludieke manier profileren. Branded content is immers ‘booming’ en content marketing is ‘de buzz fase definitief ontgroeid’. Dit leidt ertoe dat “de bestaande rol van bedrijven verandert: naast producent of dienstverlener positioneren zij zich ook als een belangrijke bron van kennis en expertise.”

Gratis PR-check

Benieuwd wat er over jou wordt geschreven in de media?

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief