Overzicht

Gelden auteursrechten ook op internet?

Journalisten en uitgevers worden beschermd door auteursrechten. De auteurswet geldt zowel voor offline als online nieuwsberichten. Het is dus niet toegestaan om nieuwsberichten te kopiëren en te verspreiden aan derden.

Wat mag dan wel?

• Privékopie
• Deeplink naar het nieuwsbericht

Privékopie

Dat het niet toegestaan is om nieuwsberichten te kopiëren en te verspreiden aan derden betekent niet dat je voor eigen gebruik geen nieuwsberichten mag downloaden. Voorwaarde is wel dat deze privékopie alleen voor eigen gebruik gemaakt wordt. Opnemen in een nieuwsbrief en op die manier verspreiden aan derden is dus officieel niet toegestaan.

Deeplink naar het bericht

Het is wel toegestaan om een aantal regels uit een nieuwsbericht (met vermelding van titel en bron) te citeren en een deeplink op te nemen naar het nieuwsbericht. Op die manier kunnen nieuwsberichten opgenomen worden in websites en nieuwsbrieven. Door het plaatsen van deeplinks wordt geen inbreuk gemaakt op de wetgeving betreffende auteursrechten; de bron wordt slechts geciteerd. Op die manier verwerkt Clipit de gevonden berichten in een nieuwsselectie.

CLIP

Meer informatie over online auteursrechten vindt u op CLIP.nl. CLIP is onderdeel van de Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO) en houdt zich bezig met de regeling voor knipseldiensten- en kranten. Ter verduidelijking: wanneer je een kopie van het artikel wilt doorsturen (intern of extern) moet je auteursrechten betalen. Deze auteursrechten zijn niet van toepassing op de deeplinks die Clipit verstuurd. Deeplinks zijn immers geen kopieën, maar verwijzen slechts naar het nieuwsbericht in de oorspronkelijke omgeving.

Gratis PR-check

Benieuwd wat er over jou wordt geschreven in de media?

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief