Overzicht

LAKS zakt voor examen social media

In de afgelopen maand hebben leerlingen van middelbare scholen ijverig gewerkt aan hun eindexamens en deden hiervan uitvoerig verslag binnen social media. Clipit online media monitoring deed onderzoek naar de online berichtgeving over de eindexamens en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Conclusie: leerlingen slagen met vlag en wimpel waar het LAKS zakt voor social media vaardigheden.

Eindexamenkandidaten gebruikten het internet volop om de examens te bespreken. In onderstaande afbeelding is te zien dat met name Twitter enorm populair is bij de leerlingen. Ook het Twitteraccount van het LAKS weten zij te vinden voor klachten en vragen. Het LAKS zet dit account echter voornamelijk in voor het zenden van actuele updates rond de eindexamens en het doorsturen van de leerlingen naar de telefonische klachtenlijn en de hiervoor bestemde website. Niet erg social dus…

Online klachten

In onderstaande afbeelding is te zien dat over het examen Nederlands met 1.171 negatieve berichten veruit het meest negatief werd gesproken, gevolgd door 812 berichten voor Duits, 583 bij wiskunde, geschiedenis met 488 berichten en economie met 348 negatieve online berichten. In verhouding deed het examen tehatex het het slechtst, ruim 32% van de berichtgeving was negatief. Opnieuw een tweede plaats voor Duits met 19,8%, gevolgd door Grieks met 15,2%. Bij aardrijkskunde was 14,8% van de totale online berichtgeving negatief en bij geschiedenis 13,6%.

Wanneer wordt gekeken naar de percentages negatieve berichten ten opzichte van de totale berichtgeving, zijn leerlingen het minst tevreden over het examen tehatex.Hierover werd met name geklaagd door leerlingen van de havo en het vwo. In de onderstaande statistieken wordt de data uit bovenstaande tabel grafisch weergegeven. Hierin is te zien dat over Nederlands veruit het meest werd geschreven binnen online media. Vooral de havo bleek veel moeite te hebben gehad met dit examen. Opvallend is dat de klachten met name afkomstig lijken te zijn van havo en vwo studenten. Deze conclusie sluit aan op de resultaten van het LAKS.

Social media als informatiebron

De resultaten tonen een iets ander beeld dan de statistieken van het LAKS. Wat betreft de absolute aantallen werd over de vakken geschiedenis en Duits online meer geklaagd. Wanneer gekeken wordt naar de percentages komt alleen Duits in een top5 van het LAKS voor. Een verklaring voor deze verschillen kan zijn dat het LAKS de informatieve waarde van social media heeft onderschat. Via Twitter pikten zij berichten over henzelf op, maar uit de analyse van Clipit bleek dat in slechts 5,7% van de berichtgeving over de examens het LAKS werd genoemd. De belangenorganisatie voor scholieren is daardoor een groot deel van de klachten misgelopen.

Meer weten?

Kijk op www.clipit.nl voor het originele artikel en aanvullende informatie. Clipit is een online media monitoring bureau dat 24/7 ruim 10.000 online bronnen scant voor klanten als Unilever en Vodafone. Interesse? Neem contact op met Lonneke van de Veerdonk via lonneke@clipit.nl of 024 – 8000704.

Gratis PR-check

Benieuwd wat er over jou wordt geschreven in de media?

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief