Overzicht

Twitterpolitie: stop of ik tweet!

De politie komt ogen en oren te kort op straat. Twitter biedt uitkomst! Elk politiekorps heeft tegenwoordig een eigen Twitteraccount en maakt daarmee dankbaar gebruik van de oplettende burger. Wie droomt er niet van de heldenrol te spelen bij het oprollen van een grote drugsdeal of het opsluiten van een zware crimineel? Twitter maakt het mogelijk en initieert daarmee veelbelovende burger-politie-projecten. Clipit deed onderzoek naar het online dialoog tussen politie en burger.

Over Politie Twente werd met 6.841 berichten in 3 maanden tijd online het meest geschreven. Een piek in de berichtgeving vond plaats op 23 maart toen de 6-jarige Louisa als vermist werd opgegeven en een roofvogel ontsnapte. Vele retweets volgden. Het meisje was dezelfde dag nog terecht, de vogel niet. Het politiekorps van Zuid-Holland-Zuid kwam vaker positief naar voren, namelijk in 38% van de gevallen. Mensen waren ontzettend positief over de realtime inzet van Twitter door Politie Zuid-Holland-Zuid, ten tijden van een incident op de autoweg.

Het meest negatief werd met 89% online geschreven over Politie Utrecht. Met name ten tijden van de stakingen kregen zij de volle laag. Daarnaast krijgt het twitteraccount van dit korps regelmatig te maken met kleine ergernissen van de doelgroep, zoals een traumahelikopter die voor oefening opstijgt en een betaald meldnummer. Bijna 93% van de online berichtgeving is afkomstig van Twitter en ongeveer 20% wordt door de korpsen zelf verstuurd.

Waarde van Twitter

De PR-waarde van Politie Haaglanden leverde in 3 maanden tijd €901.167 aan free publicity op. Dat wil zeggen dat de politie door al dat getwitter niet alleen zaken oplost en burgers informeert, maar tegelijkertijd werkt aan het gezicht van de politie onder de bevolking. Berichten over acties van de politie komen vaker negatief naar voren in traditionele media, wat het imago van ’s lands beveiliger geen goed doet. Je ziet echter dat door de interactie via Twitter meer begrip en dankbaarheid ontstaat, maar dat het medium ook de betrokkenheid van de burgers bij de politie enorm vergroot. Er is een lagere drempel ontstaan voor het melden van zaken die men ziet gebeuren op straat en ook de kleine succesjes van de politie worden zichtbaar. Dat doet het imago veel goed.

“@Politie_HGL bedankt voor de hulp vannacht in Zoetermeer voor mijn schoonmoeder die in de gang lag.”
“Dat is leuk om te horen. Wij hopen dat uw schoonmoeder het goed maakt.”

Grenzen van engagement

Ondanks de vele mogelijkheden van Twitter, krijgen politiekorpsen online ook te maken met tijdrovende bijverschijnselen. Wanneer je de drempel tot dialoog verlaagt, betekent dat ook dat er minder belangrijke zaken gaan binnenkomen. Twitter is bij uitstek een medium voor klagen en spuien. Mensen die de traumahelikopter zien opstijgen en zich zorgen maken, mensen die opmerken dat hun buurman op een pedofiel lijkt, mensen die klagen over een in hun ogen onterechte boete.

Daarnaast wijst het merendeel van de twitterende politiekorpsen voor meldingen nog door naar het daarvoor bestemde betaalde meldnummer. Dit roept weerstand op bij de informanten. We kunnen dus nog niet helemaal spreken van engaged politie, maar ze zijn op de goede weg.

Gratis PR-check

Benieuwd wat er over jou wordt geschreven in de media?

Wil jij op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief