Support

Categorie

PR-waarde

Wat meet ik precies met de PR-waarde?

Met de PR-waarde meet je de impact van je PR. Het cijfer duidt wat je zou moeten hebben betaald als je deze media-aandacht had ingekocht op dezelfde plek. Het cijfer op zichzelf is vaak lastig te duiden. Wat is hoog en wat is laag? Dat is erg afhankelijk van de branche en jouw PR-inspanningen. Door campagnes, bronnen, auteurs en periodes te vergelijken zal je meer grip krijgen op deze vraag. Je kan veel meten met de PR-waarde, hieronder enkele voorbeelden:

  • Wie zijn invloedrijke auteurs?
  • Wat zijn invloedrijke bronnen?
  • Welk medium- of brontype zorgt voor de meeste impact?
  • Welke campagne heeft de meeste impact gehad?

Hoe wordt de PR-waarde berekend?

De PR-waarde voor alle media is opgebouwd uit twee hoofdelementen: de advertentiewaarde en de impactscore. De advertentiewaarde wordt per medium berekend met de daarbij geldige factoren. Zo kijken we naar het advertentietarief, bereik en de tariefspecificaties per medium. Bij de impactscore wordt rekening gehouden met de context van het bericht. Het sentiment, branding, kernboodschap en een redactionele opslagfactor worden hierin meegenomen. Hier komt een getal uit wat de waarde van jouw PR vertegenwoordigt. Zo breng je de impact van je campagne of mediastrategie in kaart.

Hoe worden de onderdelen van de PR-waarde berekend?

Sentiment
Om sentiment te herkennen werken we met een enorme lijst met Nederlandse woorden en woordcombinaties. Het woord ‘goed’ betekent immers heel wat anders dan de woordcombinatie ‘niet goed’. We bekijken welke woorden voorkomen in het artikel. Vervolgens kijken we naar de context; alle woorden die in de buurt van jouw zoekopdracht staan worden tegen elkaar afgewogen. Daar komt uiteindelijk de sentimentbepaling uit voort. Het sentiment wordt dus automatisch toegekend aan een bericht. Het sentiment wordt weergegeven aan de hand van vijf niveaus met verschillende kleuren.

Branding
De branding wordt bepaald door het aantal keren dat de zoekopdracht genoemd wordt en waar in het artikel dat is. Branding wordt gemeten in een range van 1 t/m 5, waarbij 1 staat voor een zeer lage branding, 5 voor een zeer hoge. Per bericht zie je de branding terug in het berichtenoverzicht.

Kernboodschap
De kernboodschap geeft aan in welke mate jouw boodschap overgenomen is in het bericht. De kernboodschap wordt gemeten in een range van 1 t/m 5, waarbij een 1 weergeeft dat de kernboodschap heel laag wordt weerspiegeld, terwijl een 5 staat voor een hoge weerspiegeling van de kernboodschap. Je vindt de kernboodschap onder de branding terug in het berichtenoverzicht.

De kernboodschap wordt standaard weergeven op ‘neutraal’ als er geen kernboodschap is ingesteld. Wil je een kernboodschap instellen? Neem dan contact op met onze media analisten via 024 8000 704 of mail naar info@clipit.nl.

Afmetingsfactor 
Afmetingsfactor geeft aan hoe groot het artikel is, hoe groter het artikel is; hoe groter immers de impact van een artikel is. We bepalen deze factor voor zowel online als print media, al dan niet op een andere manier. 

  • Bij de online afmetingsfactor kijken we naar de grootte van de banner. Het advertentietarief wat we gebruiken bij online artikelen gaat namelijk uit van de advertentiekosten om een banner op een website te plaatsen. De afmetingsfactor geeft dan ook aan hoeveel van langer het artikel is, in vergelijking met een banner. 
  • Bij de afmetingsfactor van print wordt er gekeken naar de afmeting in vergelijking tot een volle pagina. Het advertentietarief van print is op basis van de kosten van een hele pagina in full colour. De afmetingsfactor geeft aan hoeveel groter of kleiner het artikel is ten opzichte van een volle pagina.

De afmetingsfactor vind je ook terug per bericht in het berichtoverzicht.

Waarom hebben niet alle berichten een PR-waarde?

Aan sommige berichten wordt geen PR-waarde toegekend. Zo hebben meta-sites in principe nooit een PR-waarde, omdat deze waarde al in het originele bericht is verwerkt. Voor podcasts zijn niet voldoende gegevens openbaar over het aantal luisteraars op de verschillende platformen om tot een betrouwbare PR-waarde te komen. Een bericht op social media moet een minimaal aantal volgers halen om aan een waarde van € 1,- te komen; zit de auteur van het bericht onder dat minimum, dan krijgt het bericht ook geen PR-waarde. Tot slot kan het zo zijn dat over de betreffende website simpelweg geen betrouwbare gegevens beschikbaar zijn; ook dan kennen we geen waarde toe.

Mocht je vragen hebben over de PR-waarde van een individueel bericht, neem dan gerust contact op met onze media analisten op 024 8000 704 of mail naar info@clipit.nl.