Begrippenlijst

Categorie

Begrippenlijst

Betekenis advertentiewaarde

De advertentiewaarde is een kengetal gebaseerd op feitelijke cijfers als het advertentietarief, bereik en de afmeting van het bericht. Deze waarde...

Lees meer

Barcelona Principles

De Barcelona Principles zijn zeven richtlijnen voor het meten van de effectiviteit van PR. Deze richtlijnen zijn opgesteld om de noodzaak van kwalita...

Lees meer

Communicatie Intelligence

Datagedreven inzichten uit diepgaande media analyse van alle gegenereerde (social en nieuws) media aandacht, waardoor de PR- en communicatie strategi...

Lees meer

Corporate Public Relations

Een vorm van public relations die erop gericht is de onderneming te beschermen tegen kritiek, door het kweken van begrip of respect voor de organisat...

Lees meer

Crisis Public relations

Crisis public relations zijn onderdeel van het public relations beleid met het doel zodanige gestructureerde communicatieve voorzieningen te treffen ...

Lees meer

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie is de communicatie, zowel intern als extern, bij een plotselinge en onverwachte gebeurtenis die de activiteiten van een organisati...

Lees meer

Crossmediaal bereik

Het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met een medium of reclameboodschap wordt aangeduid met de graadmeter ‘bereik’. Bij het crossmediaal bereik...

Lees meer

Datadriven media insights

Datadriven media insights zijn beslissingen die genomen worden op basis van inzichten verkregen uit mediadata. Mediadata wordt in kaart gebracht m...

Lees meer

Datagedreven PR

Datagedreven Public Relations (PR) is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen op basis v...

Lees meer

Free publicity

Free publicity is een systematische public relations­ activiteit van een organisatie, gericht op het verkrijgen van onbetaalde aandacht in de media. ...

Lees meer

Influencer marketing

Influencer marketing is een vorm van marketing waarbij er een persoon of groep wordt ingezet om invloed uit te oefenen op het gedrag van de doelgroep...

Lees meer

Print monitoring

Print monitoring omvat het structureel inzichtelijk maken van wat er in de gedrukte media over een bepaald onderwerp wordt geschreven. Dit kan met be...

Lees meer

Public affairs

Is de relatie van een organisatie met haar belanghebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, aandeelhouders, klanten, cliënten, beroepsverenigingen,...

Lees meer

Public Relations (PR)

Public Relations (PR) is het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Verschillende middelen...

Lees meer

Radio monitoring

Radio monitoring staat voor het geautomatiseerd scannen van radio programma’s op vooraf opgegeven zoektermen. Komt een van deze zoektermen voor in ee...

Lees meer

Reputatiemanagement

Reputatiemanagement omvat alle activiteiten van een persoon of organisatie om een gewenst beeld op te roepen bij het publiek. Hierbij gaat veel aanda...

Lees meer

Sentiment analyse

Een sentiment analyse is een systematische meting waarbij een gevoel of stemming rondom berichtgeving in kaart gebracht wordt. Een sentiment analyse ...

Lees meer

Webcare

Webcare is het beleid van organisaties om actief, al dan niet real time, te luisteren en te reageren op uitlatingen over de organisatie in sociale me...

Lees meer

TV monitoring

TV monitoring gaat over het structureel bijhouden en inzichtelijk maken van wat er op televisie over een bepaald onderwerp wordt gezegd. Dat gebeurt ...

Lees meer

Stakeholderanalyse

Een stakeholderanalyse is het identificatieproces van individuen of groepen die betrokken zijn bij en invloed hebben op de organisatie. Hierbij worde...

Lees meer

Social media monitoring

Social media monitoring omvat het structureel in kaart brengen en analyseren van berichtgeving over een bepaald onderwerp in online en social media. ...

Lees meer

Social listening

Social listening is het tracking proces van conversaties omtrent een specifiek onderwerp of merk. Hierbij is een doel om aan de hand van uitspraken v...

Lees meer

Shared media

Social media activiteiten maken shared media mogelijk. Shared media hebben betrekking op de participatie en interactie met consumenten op social medi...

Lees meer

Issue management

Issue management is een systematische activiteit waarmee een organisatie actuele, politieke en sociale onderwerpen, die van invloed kunnen zijn op ha...

Lees meer

Knipseldienst

Een knipseldienst verzamelt content uit diverse media als kranten, tijdschriften, radio, televisie en internet. De content wordt gecategoriseerd aang...

Lees meer

Media analyse

Analyse is de ontleding van iets ter bestudering. Media (meervoud van medium) kunnen dienen als communicatiemiddel waarmee informatie kan worden uitg...

Lees meer

Monitoring tool

Een monitoring tool is een programma dat vooraf ingestelde zoektermen volgt, om zo de berichtgeving in de media over een bepaald onderwerp in kaart t...

Lees meer

Persbericht

Een persbericht is een schriftelijke, nieuwswaardige mededeling(en) voor de pers in journalistieke vorm aangeleverd. Organisaties, bedrijven of pe...

Lees meer

PR-waarde

Met de PR-waarde breng je de totale impact van je media-inspanningen in kaart. Organisaties gebruiken de PR-waarde om de media-aandacht te kwantifice...

Lees meer