Disclaimer

Copyright

Disclaimer 2023. Deze website en de inhoud daarvan zijn eigendom van Clipit News B.V. Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten en eventuele andere intellectuele-eigendomsrechten op de website of op de inhoud daarvan, berusten uitsluitend bij Clipit News B.V. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clipit News B.V. niet toegestaan. De geselecteerde artikelen vallen inhoudelijk niet onder de verantwoordelijkheid van Clipit News B.V. en zijn geen eigendom van Clipit News B.V.

Privacystatement

Clipit News B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per e-mail) aan Clipit News B.V. verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Clipit News B.V. garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld. Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Nothing of this website can be saved or edited by third parties in an automatic file or be published in any way without the explicit permission of Clipit News B.V. Clipit News B.V. guarantees her customers that no information, that has been derived from the tests and services of Clipit News B.V. can or will be used for any other purpose that the delivery of the product or service to the customer. Clipit News B.V. guarantees that no information derived from the delivery of this service will be supplied to third parties.

Algemene voorwaarden Clipit

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Clipit.