Gratis proefperiode

Wil jij ook inzicht en overzicht in alle voor jou relevante media aandacht?
Overzicht

Gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen: geen rivaliteit in de media

Op 14, 15 en 16 maart vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het moment om je te verdiepen in de lokale politiek. Gedurende het jaar worden de onderwerpen regelmatig behandeld door nieuwsmedia met verschillende invalshoeken. Duurzaamheid, kansenongelijkheid en wonen zijn onderwerpen die terug te vinden zijn in vrijwel élk partijprogramma, maar ook vaak genoemd worden in het nieuws.

Forum voor Democratie en de ChristenUnie vonden hun verkiezingsposters voor Nijmegen en Arnhem al inwisselbaar. Posters met de skyline van Nijmegen werden in Arnhem verspreid. Maar zijn de twee steden dat ook echt? In hoeverre spelen verschillende thema’s een rol in de nieuwsmedia? En zien we opvallende verschillen in de behandeling van deze thema’s? Wij doken de media in om uit te vinden in hoeverre de steden van elkaar verschillen.

gemeenteraadsverkiezingen Arnhem en Nijmegen

Wanneer we kijken naar de onderwerpen die de meeste aandacht krijgen op Nederlandse openbare online nieuwsmedia, dan zien we een vrijwel gelijke verdeling voor Arnhem en Nijmegen. In beide steden worden de meeste artikelen geschreven over ‘Duurzaamheid’, gevolgd door ‘Wonen’ en ‘Afval’. Toch zien we verschillen tussen de steden wanneer we inzoomen op de verschillende onderwerpen.

Duurzaamheid: Arnhem en Nijmegen trekken samen op

In totaal verschijnen er sinds 1 januari meer dan 1500 artikelen over duurzaamheid in combinatie met Arnhem óf Nijmegen. Van al die artikelen gaat 1 op de 7 artikelen over zowel Arnhem als Nijmegen, waarbij ze vaak worden geduid als de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Dit samenwerkingsverband, dat zich bezighoudt met een duurzame en groene groei van beide steden, komt met verschillende initiatieven in de online nieuwsmedia. Zo verschijnen er publicaties over een snelle treinverbinding tussen de Groene Metropoolregio en Didam en Doetinchem als duurzaam alternatief voor de dagelijkse files. Ook worden Arnhem en Nijmegen samen genoemd als het gaat over het gebruik van station Mook-Molenhoek, gelegen dichtbij Nijmegen. Het gebruik van dit station als hub naar de steden zou de verkeersdrukte af moeten laten nemen. O.a. Gelderse Post, Omroep Gelderland en RN7 wijden een artikel aan deze duurzame alternatieven.

Wonen: Het woningtekort is voor beide steden een probleem

Hoewel het woningtekort in beide steden speelt, blijkt uit artikelen in de Nederlandse online nieuwsmedia dat de steden op een andere manier omgaan met het tekort aan woningen. Zo pleit de PvdA in Arnhem voor voorrang op nieuwbouwwoningen voor hun eigen inwoners. Daarnaast zorgt de opkoopbescherming, die sinds 1 januari 2022 geldt in Arnhem, ervoor dat woningen die worden verkocht de eerste vier jaar dan niet mogen worden verhuurd. Arnhem.nieuws.nl publiceert eind januari dat bijna driekwart van alle koopwoningen in Arnhem op deze manier worden beschermd van huisjesmelkers.

In Nijmegen kiest woningcorporatie Talis ervoor om woningen op te gaan splitsen om zo meer personen uit Nijmegen een fijn dak boven het hoofd te geven. Dat is ook hoognodig in Nijmegen, aangezien Nijmegen op de derde plaats van Nederlandse steden met een grote woningnood staat.

Armoede: Hoge energiekosten de oorzaak in Nijmegen

Waar Nijmegen op plek 3 staat als het gaat om woningnood, behoort Arnhem tot de top 10 van armste steden in Nederland. Nijmegen staat niet in die top 10, wat je ook terugziet in de media. Waar het in Nijmegen vooral over energiearmoede gaat, wordt er in Arnhem ook over andere soorten van armoede gesproken. Zo vraagt de SP in het begin van het jaar met een ‘schimmelwoningen museum’ aandacht voor Arnhemmers die in een beschimmelde woning moeten wonen. Met deze tentoonstelling trekken zij door verschillende wijken van de stad. Wanneer er in de media over Nijmegen en armoede wordt gesproken, dan gaat het in 20% van de gevallen over energiearmoede. Vooral de PvdA maakt zich hier hard voor in deze stad. Zij pleiten vanaf de start van het jaar voor een meldpunt ‘energiearmoede’ wegens de stijgende gasprijzen.

verkiezingen in de media

Afval: De nieuwe afvalkoers van Arnhem levert ophef op

Afval is in Arnhem een heet hangijzer. In maart 2021 werd er zelfs een burgerreferendum gehouden wat ze moesten met dit grote probleem. Om tot een oplossing te komen hebben ze een nieuwe afvalkoers. Volgens verschillende regionale media is er vanuit Milieudefensie Arnhem en De Groene Vos, een Arnhems trefpunt voor duurzaamheid, is deze nieuwe koers niet ambitieus genoeg. Nieuws Nijmegen en Omroep Gelderland publiceren artikelen over het verhogen van de afvalstoffenheffing, waardoor Arnhemmers enkele keren per jaar grofvuil langs de kant van de weg mogen zetten. Met name de Arnhemse Ouderenpartij en de PVV pleiten voor de herinvoering van de ouderwetse ‘kraakwagen’, een wagen van de reinigingsdienst waarmee grove afval wordt opgehaald. Nieuws uit Nijmegen rondom dit onderwerp gaat in veel mindere mate over de wijze waarop de gemeente omgaat met afval. Zo verschijnen er geen artikelen over het systeem dat wordt gehanteerd in de stad. 

trending topics verkiezingen in de media

Dat Arnhem en Nijmegen inwisselbaar met elkaar zijn als het gaat om belangrijke onderwerpen als ‘Wonen’, ‘Afval’ en ‘Armoede’, is zeker niet het geval. Dit media-onderzoek wijst uit dat er wel degelijk een verschil zit in de issues die spelen in de verschillende steden. En juist om deze reden is stemmen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk, want onderwerpen die landelijk spelen worden lokaal op verschillende manieren aangepakt.

Benieuwd naar hoe wij voor jouw organisatie aan de slag kunnen met een soortgelijke analyse? Bekijk onze Analyses & Insights pagina voor meer informatie.

Meer weten?

Heb je nog vragen? Onze media analisten zitten voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Bel ons op 024 8000 704, mail naar info@clipit.nl of vul ons contactformulier in.